Αδελφοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αγαπημένες φίλες και φίλοι,

Οι μέρες που διανύουμε είναι πρωτόγνωρες , όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και ανά το παγκόσμιο. Την όποια άλλη επικαιρότητα έχει επισκιάσει η πανδημία του COVID-19 και ότι αφορά αυτήν.

Η 2α Απριλίου, έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού και ο Απρίλιος ως μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς οι Προέδροι των Συνδέσμων Συγγενών και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό “MAZI”, Στήριξη Αυτισμού Αμμοχώστου και Σύνδεσμος Ατόμων με Αυτισμό Λάρνακας, αποφασίσαμε την υπογραφή Μνημονίου Αδελφοποίησης και Συνεργασίας το οποίο ισχύει από τις 9 Απριλίου 2020.

Σκοπός του μνημονίου είναι η ένωση των δυνάμεων μας και των φωνών μας για τις κοινές μας αγωνίες, ανησυχίες και προσδοκίες αλλά και την πίστη και ελπίδα μας ότι η φωνή μας θα ακούγεται πιο δυνατή και πιο καθαρή εκεί που πρέπει να ακουστεί προς το συμφέρον των ατόμων με Αυτισμό και των οικογενειών τους.

Προσβλέπουμε σε εποικοδομητικές συνεργασίες στρατηγικού ενδιαφέροντος με τα αρμόδια Υπουργεία, Κυβερνητικά Τμήματα, άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό ένα καλύτερο αύριο για τα άτομα με Αυτισμό.

Στέλνουμε την αγάπη μας προς τα άτομα με Αυτισμό και στις οικογένειες τους.

Παναγιώτης Σαββίδης, Προεδρος Συνδέσμου Συγγενών και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό “ΜΑΖΙ”

Χρύσω Προδρόμου, Πρόεδρος Στήριξης Αυτισμού Αμμοχώστου 

Κωνσταντίνα Παναγιώτουu, Πρόεδρος Συνδέσμου Ατόμων με Αυτισμό Λάρνακας

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND COOPERATION

Dear friends,

This period of time we are going through is unprecedented, not only for our country, but also around the world. All other news have been overshadowed by the pandemic of COVID-19 and all its concerns.

The 2nd of April has been established by the United Nations as World Autism Awareness Day and April as Autism enlightenment and Awareness Month. In this context, we, the Presidents of the Associations of Relatives and Friends of People with Autism "MAZI", Autism Support Famagusta and Autism Society of Larnaca, have decided to sign a Memorandum of Understanding and Cooperation which is valid from April 9, 2020.

The purpose of the memorandum is to unite our forces and our voices for our common anxieties, concerns and expectations but also our faith and hope that our voice will be heard louder and clearer where it should be heard in the interest of individuals with Autism and their families.

We look forward to constructive strategic partnerships when dealing with the relevant Ministries, Government Departments, other Non¬Governmental Organizations and the private sector with a view to a better tomorrow for people with Autism.

We send our love to people with Autism and their families.

Panayiotis Savvides, President of Friends and Relatives Association of Autistic Persons ''MAZI''

Chriso Prodromou, President of Autism Support Famagusta

Konstantina Panayiotou, President of Autism Society of Larnaca